چگونه فرهنگ مالیاتی مردم را ارتقا دهیم

فرهنگ مالیاتی مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش وعکس العمل اشخاص در قبال سیستم مالیاتی است . این طرز تلقی به طور قطع با یک قانون مناسب و نیز عملکرد مامورین مالیاتی در بکار گیری ومراجعه با مودیان نقش اساسی دارد. مسلم است فرهنگ مالیاتی متاثر از فرهنگ عمومی […]

مالیات جایگزینی مناسب برای نفت

ایجاد رفاه و امنیت خاطر برای جامعه و افزایش سطح رضایت مردم از اولویت های اساسی کشورهاست. این امر به طور طبیعی در گرو تأمین درآمدهاست که یکی از منابع مهم درآمدهای دولت، درآمدهای مالیاتی است. پرداخت مالیات و انتقال بخشی از قدرت خرید جامعه و صاحبان درآمد به دولت […]

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: در صورتیکه مودیان اقدام به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی و دریافت کد رهگیری از سامانه نمایند، ضرورتی ندارد برای تحویل نسخه کاغذی به ادارات مراجعه کنند. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، علی عسکری با بیان این مطلب ، گفت: به منظور تکریم مودیان […]