مالیات جایگزینی مناسب برای نفت

ایجاد رفاه و امنیت خاطر برای جامعه و افزایش سطح رضایت مردم از اولویت های اساسی کشورهاست. این امر به طور طبیعی در گرو تأمین درآمدهاست که یکی از منابع مهم درآمدهای دولت، درآمدهای مالیاتی است. پرداخت مالیات و انتقال بخشی از قدرت خرید جامعه و صاحبان درآمد به دولت جهت انجام فعالیت هایی نظیر بهداشت، آموزش، امنیت و اجرای دیگر خدمات عمومی بسیار مهم است اما مالیات نقش سیاست های مالی را نیز ایفا می کند چرا که سیاست های مالیاتی مناسب علاوه بر ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه ای پایدار به بسیاری از فعالیت های اقتصادی و مالی جامعه جهت می بخشد. درآمدهای نفتی و اتکای جوامع نفت خیز به این منبع درآمدی به همراه نوسانات شدید قیمت آن اثرات نامطلوب و زیانبار اقتصادی فراوانی را به همراه داشته است که از آن جمله می توان به اقتصاد تک محصولی و عدم توجه به منابع درآمدی دیگر چون کشاورزی و صنعت، ایجاد تورم، افزایش سطح عمومی قیمت ها و دستمزدها، کاهش ارزش پول کشور، گسترش بخش عمومی و تضعیف بخش خصوصی و در نتیجه تأثیر در اقتصاد داخلی کشورهای صادرکننده اشاره نمود . تمام این دلایل موجب شده تا کشورهای نفت خیز به دنبال جایگزین درآمدی مناسب دیگری باشند و درآمدهای نفتی را نه برای هزینه های جاری و مصرفی ، بلکه در جهت امور زیربنایی و تقویت امور صنعتی و تولیدی و بهره مندی نسل های آینده از عایدات ناشی از سرمایه گذاری های مناسب نفتی صرف نمایند. در نظام های اقتصادی توسعه یافته ، درآمدهای مالیاتی علاوه بر این که از مهمترین ابزار تأمین کننده بودجه دولت ها محسوب می شوند، در اجرای سیاست ها و راهبردهای اقتصادی نیز نقش ارزنده ای ایفا می کند . مالیات به عنوان منبع درآمدی باثبات و مطمئن، در تأمین هزینه های جاری و عمرانی دولت ها نقش بسیار مهمی دارد . مالیات با ویژگی هایی چون منبع درآمدی پایان ناپذیر، هزینه کرد مناسب و دقیق، تعدیل ثروت و تأمین عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی و کاهش تورم در مقابل مصرف منابع محدودی چون نفت از ارزش ویژه ای برخوردار است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *